en en

Stretnutie vedenia NBS so zástupcami bánk a inštitúcii platobných služieb

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (11. júna 2013) stretli s predstaviteľmi bánk a inštitúcii platobných služieb v Slovenskej republike.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo zástupcov bánk a inštitúcii platobných služieb s aktuálnym a očakávaným makroekonomickým vývojom v SR a v eurozóne, následne im bola prezentovaná Analýza slovenského finančného sektora za rok 2012.

Ďalšími témami na stretnutí boli aktuálne zmeny v regulácii bankovníctva a platobných služieb, informácie o bankovej únii, o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ako aj o ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu v podmienkach NBS.

V najbližších dňoch sa uskutoční podobné stretnutie vedenia NBS aj s ostatnými dohliadanými subjektmi – s predstaviteľmi spoločností, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu a so zástupcami poisťovní v Slovenskej republike.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať zástupcom dohliadaných subjektov najnovšie informácie a poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.