en en

Stretnutie vedenia NBS so zástupcami bánk a inštitúcii platobných služieb

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (12. novembra 2013) stretli s predstaviteľmi bánk a inštitúcii platobných služieb v Slovenskej republike.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo zástupcov bánk a inštitúcii platobných služieb s aktuálnym a očakávaným makroekonomickým vývojom v SR a v eurozóne, následne im bola prezentovaná politika obozretnosti na makroúrovni ako nová zodpovednosť NBS v oblasti finančnej stability.

Ďalšími témami na stretnutí boli aktuálne trendy a riziká v slovenskom finančnom sektore, zmeny v regulácii bankovníctva a platobných služieb, informácie o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ako aj o ochrane finančných spotrebiteľov na finančnom trhu v podmienkach NBS a aktuálne informácie k implementácii SEPA v SR.

V najbližších dňoch sa uskutoční podobné stretnutie vedenia NBS aj s ostatnými dohliadanými subjektmi – s predstaviteľmi spoločností, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu a so zástupcami poisťovní v Slovenskej republike.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať zástupcom dohliadaných subjektov najnovšie informácie a poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou.

Petra Pauerová
Hovorkyňa/Spokesperson
Kancelária guvernéra
Národná banka Slovenska,
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Tel.: +421 2 5787 2142
E-mail: petra.pauerova@nbs.sk

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.