en en

Stretnutie vedenia NBS so zástupcami bánk a obchodníkov s cennými papiermi

Viceguvernér Národnej banky Slovenska Viliam Ostrožlík a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (8. novembra 2010) stretli s predstaviteľmi bánk a  obchodníkov s cennými papiermi v Slovenskej republike.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo zástupcov a  obchodníkov s cennými papiermi (OCP) s aktuálnym a očakávaným makroekonomickým vývojom v SR a v eurozóne.

Predstaviteľom bánk a OCP bola prezentovaná Analýza slovenského finančného sektora za prvý polrok 2010. Ďalšími témami na stretnutí boli aktuálny a očakávaný makroekonomický vývoj v SR a v eurozóne, aktuálne zmeny v regulácii bankovníctva a platobných služieb a obchodníkov s cennými papiermi, odborné skúšky finančných agentov a finančných poradcov, ako aj ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu a aktuálna situácia v európskej architektúre dohľadu.

V najbližších dňoch sa uskutoční podobné stretnutie vedenia NBS aj s ostatnými dohliadanými subjektmi – s predstaviteľmi poisťovní, zástupcami spoločností, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu a predstaviteľmi subjektov, ktoré podnikajú v oblasti dôchodkového sporenia.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať zástupcom dohliadaným subjektov najnovšie informácie a poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.