en en

Stretnutie vedenia NBS so zástupcami bánk a obchodníkov s cennými papiermi

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (28. apríla 2010) stretli s predstaviteľmi bánk a  obchodníkov s cennými papiermi v Slovenskej republike.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo zástupcov a  obchodníkov s cennými papiermi (OCP) s aktuálnym a očakávaným makroekonomickým vývojom v SR a v eurozóne.

Predstaviteľom bánk a OCP bola prezentovaná Analýza slovenského finančného sektora za rok 2009. Ďalšími témami na stretnutí boli očakávaný vývoj v regulácii bánk a obchodníkov s cennými papiermi a aktuálny stav finančného sprostredkovania.

V najbližších dňoch sa uskutoční podobné stretnutie aj s vedením ostatných dohliadaných subjektov – s predstaviteľmi poisťovní, zástupcami spoločností, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu a subjektov, ktoré podnikajú v oblasti dôchodkového sporenia.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať zástupcom dohliadaným subjektov najnovšie informácie, poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.