en en

Stretnutie vedenia NBS so zástupcami poisťovní

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a predstavitelia NBS sa dnes
(7. júna 2012) stretli so zástupcami poisťovní v Slovenskej republike.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo zástupcov poisťovní s aktuálnym a očakávaným makroekonomickým vývojom v SR, následne im bola prezentovaná Analýza slovenského finančného sektora za rok 2010.

Ďalšími témami na stretnutí boli aktuálne zmeny v regulácii poisťovníctva, finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ako aj ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu.

V predošlých dňoch sa uskutočnilo podobné stretnutie vedenia NBS aj s predstaviteľmi bánk a inštitúcii platobných služieb, ako aj so zástupcami spoločností, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu v Slovenskej republike.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať zástupcom dohliadaných subjektov najnovšie informácie a poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.