en en

Stretnutie vedenia NBS so zástupcami subjektov finančného trhu

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (7. júna 2016) stretli s predstaviteľmi bánk v Slovenskej republike.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo zástupcov bánk s aktuálnym a očakávaným makroekonomickým vývojom v SR. Ďalšími témami na stretnutí boli informácie o trendoch a rizikách v slovenskom finančnom sektore, o aktuálnych zmenách v regulácii bankovníctva ako aj informácie z oblasti ochrany finančného spotrebiteľa.

V najbližších dňoch sa uskutoční podobné stretnutie vedenia NBS aj s ostatnými dohliadanými subjektami – predstaviteľmi inštitúcií platobných služieb, lízingových spoločností a nebankových subjektov v Slovenskej republike a taktiež so zástupcami poisťovní a spoločností, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu a trhu dôchodkového sporenia.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektami finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať zástupcom dohliadaných subjektov najnovšie informácie a poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.