en en

Stretnutie vedenia NBS so zástupcami subjektov finančného trhu

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (17. apríla 2019) stretli s predstaviteľmi bánk v Slovenskej republike.

Vedenie centrálnej banky oboznámilo zástupcov bánk s aktuálnym a očakávaným makroekonomickým vývojom na Slovensku. Ďalšími témami na stretnutí boli informácie o trendoch a rizikách v slovenskom finančnom sektore, o aktuálnych zmenách v regulácii bánk a tiež informácie k eurovej krátkodobej sadzbe €STR a benchmarkovej reforme.

V týchto dňoch sa konali podobné stretnutia vedenia NBS aj s ostatnými dohliadanými subjektmi – zástupcami poskytovateľov platobných služieb a nebankových poskytovateľov úverov v Slovenskej republike a taktiež s predstaviteľmi poisťovní a spoločností, ktoré pôsobia na kapitálovom trhu a trhu dôchodkového sporenia.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne dvakrát do roka s cieľom prezentovať zástupcom dohliadaných subjektov najnovšie informácie a poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.