en en

Súťaž ECB pre mladých ekonómov 2020

ECB každý rok vyzýva mladých ekonómov, aby sa zapojili do súťaže o najlepší výskum. Finalistov pozve na každoročné fórum ECB o centrálnom bankovníctve a celkový víťaz získa 10 000 eur.

Mladí ekonómovia môžu zohrávať dôležitú úlohu pri formovaní budúcnosti Európy a táto súťaž im dáva možnosť podeliť sa o svoje nové pohľady na súčasné výzvy.

Ste doktorandským študentom ekonómie alebo financií?

Zapojte sa do súťaže! Ak sa dostanete medzi tohtoročných finalistov, získate jedinečnú príležitosť pocestovať na fórum ECB o centrálnom bankovníctve, ktoré sa koná 29. júna až 1. júla 2020 v portugalskej Sintre.

Počas troch dní odprezentujete tvorcom politiky a popredným akademikom a ekonómom z celého sveta plagát s podrobnosťami o svojom výskume. Plagáty posúdi porota zložená z pracovníkov ECB a z akademikov, pričom zohľadní aj hlasy účastníkov fóra. Víťaza, ktorý získa peňažnú výhru vo výške 10 000 eur vyhlási počas konferencie prezidentka ECB Christine Lagardeová.

Aká je téma tohtoročnej konferencie?

Témou fóra v roku 2020 sú centrálne banky v meniacom sa svete. Doktorandskí študenti môžu predkladať práce zaoberajúce sa týmito témami:

i. kvantitatívne vyjadrenie cenovej stability a prístupy (vrátane ekonomických a menových analýz) a nástroje, pomocou ktorých sa dosahuje cenová stabilita

ii. efektívnosť a možné vedľajšie účinky súboru nástrojov menovej politiky vyvinutých v poslednom desaťročí

iii. ako by menová politika mala zohľadňovať finančnú stabilitu, zamestnanosť a environmentálnu udržateľnosť

iv. makroekonomické a finančné dôsledky štrukturálnych zmien (napr. starnutie obyvateľstva, spomalenie produktivity, globalizácia a potenciálne zvraty, vyvíjajúce sa finančné štruktúry, hrozby pre environmentálnu udržateľnosť) a spôsob, akým ovplyvňujú infláciu a výkon menovej politiky

v. postupy komunikácie menovej politiky

vi. úlohy menovej a fiškálnej politiky v prostredí nízkych úrokových mier

Posúdia sa aj práce na iné témy týkajúce sa centrálneho bankovníctva (vrátane prehlbovania Európskej hospodárskej a menovej únie, fungovania hospodárstva a finančného systému eurozóny, finančnej stability a tiež bankovej regulácie a dohľadu).

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu študenti všetkých národností, ktorí sú v súčasnosti prihlásení na doktorandské štúdium v odbore ekonómia alebo financie. Prihlášky uchádzačiek sú zvlášť vítané.

Študenti, ktorí sú v súčasnosti zamestnaní v ECB, prípadne spolupracujú s ECB alebo národnou centrálnou bankou v rámci Európskeho systému centrálnych bánk, sa do súťaže zapojiť nemôžu. Spoluautormi súťažných prác musia byť buď študenti, alebo osoby, ktoré ukončili doktorandské štúdium pred maximálne piatimi rokmi.

Ako budú študenti vyberaní?

ECB bude študentské práce hodnotiť na základe týchto dvoch kritérií:

  • inovatívne myslenie a vedecký prínos
  • relevantnosť pre európsku politiku

Úspešní kandidáti budú informovaní a dostanú ďalšie podrobnosti o fóre najneskôr začiatkom mája 2020. ECB uhradí cestovné a ubytovanie vybraných študentov.

Ako sa môžem prihlásiť?

Ak máte záujem, pošlite prihlášku online a nahrajte tieto dokumenty:

  • svoj životopis
  • svoju výskumnú prácu vrátane krátkeho abstraktu

Okrem toho budete musieť poskytnúť odporúčací list od svojho hlavného študijného vedúceho.

Prihláste sa do 15. marca 2020 a ubezpečte sa, že ste zodpovedali všetky otázky uvedené v registračnom formulári. Aby bola prihláška platná, musíte predložiť všetky uvedené dokumenty.

Prihlasovací formulár

Pozrite si rozhovor s Leslie Sheng Shen, víťazkou súťaže z roku 2019

https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/ecbforum/poster_session/html/index.en.html

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.