en en

Súťaž ECB pre školy zaznamenala doteraz najvyššiu účasť

● Do súťaže pre študentov Generácia €uro sa tento rok zapojilo viac ako 5 500 študentov vo veku od 16 do 19 rokov.

● Na súťaži sa zúčastnili študenti zo všetkých 19 krajín eurozóny.

● Väčšina tímov predpovedala rovnaké rozhodnutie, ako nakoniec 15. apríla prijala Rada guvernérov.

Prezident ECB Mario Draghi spolu s guvernérmi národných centrálnych bánk zúčastnených krajín eurozóny dnes v Európskej centrálnej banke (ECB) privítal víťazné tímy štvrtého ročníka súťaže pre študentov Generácia €uro. Pred odovzdaním cien víťazom Mario Draghi študentom a učiteľom poďakoval za ich nadšenie a odhodlanie.

„Táto súťaž nám dáva jedinečnú príležitosť viesť priamy dialóg s tisíckami študentov z celej eurozóny. V čase, keď sa začína upevňovať krehké hospodárske oživenie, je pre nás mimoriadne dôležité prispievať k zvyšovaniu ekonomického povedomia našej budúcej generácie“, uviedol prezident Draghi.

Prevažná väčšina víťazných tímov sa rozhodla ponechať úrokové sadzby na nezmenenej úrovni a v plnej miere realizovať neštandardné opatrenia menovej politiky ECB. Víťazné tímy boli vybraté na základe správnosti vyhodnotenia hospodárskeho prostredia a možností menovej politiky.

Štvrtý ročník súťaže pre študentov Generácia €uro – súťaže pozostávajúcej z troch kôl – prebiehal počas školského roka 2014/2015. Prvým kolom, testom s viacerými možnosťami, prešlo viac ako 2 000 študentov. Títo boli pozvaní do druhého kola, v ktorom bolo ich úlohou napísať esej s predpoveďou rozhodnutia Rady guvernérov ECB o úrokových sadzbách na marec 2015. Spolu bolo prijatých viac ako 250 esejí. V treťom (poslednom) kole mali vybraté najlepšie tímy pred porotou zloženou z odborníkov z centrálnych bánk predniesť prezentáciu rozhodnutia o úrokových sadzbách na apríl 2015 a jeho zdôvodnenie.

Súťaž je určená pre študentov stredných škôl v eurozóne. Mladým ľuďom dáva príležitosť vytvoriť si predstavu o spôsobe prijímania rozhodnutí menovej politiky a rozšíriť si vedomosti o úlohách a inštitucionálnom usporiadaní ECB Súťaž je spoločným projektom ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny.

„Pre nás všetkých, učiteľov i študentov, to bol nezabudnuteľný zážitok. Každá jedna minúta, ktorú sme venovali prípravám na túto súťaž, stála za to“, uviedla Annie Vossiniotiová, učiteľka zo školy St. Catherine’s British School v Grécku, ktorá zvíťazila v kategórii európskych a medzinárodných škôl.

Bližšie informácie o súťaži a tohtoročnom odovzdávaní cien nájdete na stránke www.generationeuro.eu, alebo na požiadanie na adrese generationeuro@ecb.europa.eu.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eszter Miltényi-Torstensson, tel: +49 69 1344 8034.

Poznámky.

Zoznam víťazov štvrtého ročníka súťaže pre študentov Generácia €uro

Súťaž na národnej úrovni:

● Vienna Business School Mödling (Rakúsko)

● Institut Saint-Joseph, Ciney (francúzsky hovoriaci tím, Belgicko)

● Katholiek Onderwijs Stad Herentals – Campus Collegestraat (flámsky hovoriaci tím, Belgicko)

● Helsingin Suomalainen yhteiskoulu (Fínsko)

● Franziskus Gymnasium, Mutlangen (Nemecko)

● St. Gerald’s College, Castlebar (Írsko)

● Istituto Professionale Servizi Commerciali Sandro Pertini, Lucca (Taliansko)

● Sportlycée Luxembourg (Luxembursko)

● Escola Secundária de S. Lourenço, Portalegre (Portugalsko)

● Gymnázium Grösslingová, Bratislava (Slovensko)

● II. gimnazija Maribor (Slovinsko)

● Colegio Viaró, Barcelona (Španielsko)

Súťaž na úrovni európskych a medzinárodných škôl:

● St. Catherine’s British School, Atény (Grécko)

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.