en en

Digitálne euro - väčšia sloboda, viac možností

V posledných rokoch boli centrálne banky vystavené výzve reagovať na zmeny, ktoré digitalizácia priniesla do platobného prostredia. To je dôvod, prečo Eurosystém skúma možnosť vydania vlastnej digitálnej meny centrálnej banky – digitálneho eura. Digitálne euro by poskytlo dodatočný bezpečný a dôveryhodný platobný prostriedok, ktorý by dopĺňal hotovosť a zjednodušene by bol koncipovaný ako digitálna hotovosť. Po tom, ako sme v októbri 2021 začali prieskumnú fázu projektu Digitálne euro, sme sa v rámci ECB rozhodli prejsť do ďalšej, prípravnej fázy.

Banka Slovenije na tuto tému v Ľubľane zorganizovala panelovú diskusiu guvernérov šiestich centrálnych bánk, ktorú ste si mohli pozrieť naživo. Čo v nej odznelo?

Peter Kažimír, Slovensko: Potrebujeme celoeurópske riešenie kompatibilné s najmodernejšími technológiami budúcnosti. Nie je to ani ofenzívne, ani defenzívne, musí to byť jednoduché a praktické, aby to ľuďom zjednodušilo život. 

Madis Müller, Estónsko: Je to evolúcia hotovosti tak, ako ju dnes poznáme: digitálne euro bude “prírastkom do rodiny.” Digieuro môže byť výzvou pre „business as usual,” no upínať sa na “business as usual” ako jedinú cestu vpred, je nebezpečné.

Edward Scicluna, Malta: Potrebujeme stabilný systém, platformu, ktorej budú ľudia dôverovať – centrálne banky. Samozrejme, zapojenie súkromného sektora je vítané, napríklad pri vývoji aplikácií. Musíme byť opatrní – ak pri dizajnovaní digitálneho eura budeme prikazovať priveľa obmedzení v praxi, nebude konkurencieschopné. 

Gediminas Šimkus, Litva: Platby ako také, sú krvným obehom európskeho finančného systému a digitálne euro je doplňujúcim prvkom pomáhajúcim zabezpečiť plynulosť tohto krvného obehu. Digitálne euro je krok správnym smerom. Nenahrádza hotovosť, bude jej doplnkom. 

Boris Vujčić, Chorvátsko: Digitálne euro odpovedá na mnohé “výzvy” zároveň. Predstavte si, že ideme v Nemecku do baru, s kolegami z Litvy a Slovinska a chceme si rozdeliť účet za pivo. Platba kartou sa rozdeliť nedá, poslať si peniaze na účet je komplikované a medzi štátmi môže trvať dlhšie.

Boštjan Vasle, Slovinsko: Musíme byť modernejší a najlepším spôsobom, ako to docieliť, je digitálne euro. Ak nebudeme konať, môžeme byť zahnaní do kúta inými časťami sveta, lebo budeme pozadu. 

 


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.