en en

TLAČOVÁ SPRÁVA ECB: ROZHODNUTIE ECB O ZNÍŽENÍ ÚROKOVÝCH SADZIEB

V období súčasnej finančnej krízy centrálne banky spolu nepretržite intenzívne rokujú a spolupracujú na mimoriadnych spoločných opatreniach, ako je poskytovanie likvidity s cieľom znížiť napätie na finančných trhoch. Vo viacerých krajinách sa začali zmierňovať inflačné tlaky, čiastočne v reakcii na značný pokles cien energií a ďalších komodít. Inflačné očakávania sa znižujú a zostávajú ukotvené na úrovni zodpovedajúcej cenovej stabilite. Súčasné zintenzívnenie finančnej krízy zvýšilo riziká spomalenia hospodárskeho rastu a tým ešte viac znížilo inflačné riziká ohrozujúce cenovú stabilitu. Je preto potrebné určité uvoľnenie globálnych menových podmienok.

V tejto súvislosti dnes Bank of Canada, Bank of England, Európska centrálna banka (ECB), Federálny rezervný systém, Sveriges Riksbank a Swiss National Bank oznámili zníženie úrokových sadzieb. Bank of Japan vyjadrila týmto opatreniam svoju plnú podporu.

Rada guvernérov ECB prijala prostredníctvom telekonferencie tieto rozhodnutia o menovej politike: minimálna akceptovateľná úroková sadzba pre hlavné refinančné obchody Eurosystému sa s účinnosťou od obchodu splatného 15. októbra 2008 zníži o 50 bázických bodov na 3,75 %, úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody sa s okamžitou účinnosťou znižuje o 50 bázických bodov na 4,75 %, úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody sa s okamžitou účinnosťou znižuje o 50 bázických bodov na 2,75 %.

Eurozóna v súčasnosti zaznamenáva ďalší pokles inflačných rizík. Je naďalej nevyhnutné predchádzať plošným sekundárnym účinkom na tvorbu cien a miezd. Udržiavanie inflačných očakávaní pevne ukotvených na úrovni zodpovedajúcej nášmu cieľu a zabezpečenie cenovej stability v strednodobom horizonte podporí udržateľný rast a zamestnanosť a prispeje k finančnej stabilite.

Informácie o opatreniach, ktoré prijali ďalšie centrálne banky, sú k dispozícii na ich internetových stránkach:

Bank of Canada: www.bank-banque-canada.ca
Bank of England: www.bankofengland.co.uk
Federal Reserve Board: www.federalreserve.org
Sveriges Riksbank: www.riksbank.com
Swiss National Bank: www.snb.ch
Bank of Japan: www.boj.or.jp

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.