en en

TLAČOVÁ SPRÁVA ECB: ZMENY TÝKAJÚCE SA TENDROV A KORIDORU AUTOMATICKÝCH OPERÁCIÍ

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) 8. októbra 2008 prostredníctvom telekonferencie prijala nasledujúce dve opatrenia: týždenné hlavné refinančné obchody sa budú od obchodu splatného 15. októbra uskutočňovať prostredníctvom tendra s pevnou úrokovou sadzbou s plným objemom pridelenia pri úrokovej sadzbe hlavných refinančných obchodov, čo je v súčasnosti 3,75%, od 9. októbra ECB zúži koridor automatických operácií z 200 bázických bodov na 100 bázických bodov okolo úrokovej sadzby hlavného refinančného obchodu.

Od 9. októbra sa teda sadzba jednodňových refinančných obchodov zníži zo 100 na 50 bázických bodov nad úroveň úrokovej sadzby hlavného refinančného obchodu, čiže v súčasnosti na 4,25%, a sadzba jednodňových sterilizačných obchodov sa zvýši zo 100 na 50 bázických bodov pod úroveň úrokovej sadzby hlavného refinančného obchodu, čiže v súčasnosti na 3,25%.

Tieto opatrenia zostanú v platnosti, kým to bude potrebné, minimálne však do konca prvej periódy udržiavania povinných minimálnych rezerv v roku 2009, t. j. do 20. januára. ECB bude aj naďalej riadiť likviditu v snahe zabezpečiť vyrovnaný stav, a to spôsobom, ktorý je v súlade s cieľom udržiavať krátkodobé úrokové sadzby v blízkosti úrokovej sadzby hlavných refinančných obchodov.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.