en en

Tlačová správa Rady Európskej únie - Slovensko prijme euro 1. januára 2009

Rada dnes prijala rozhodnutie1 o prijatí eura na Slovensku 1. januára 2009.

Rozhodnutím sa rozšíri eurozóna na 16 členských štátov a Slovensko bude mať šesť mesiacov na prípravu prechodu na euro. Rada tiež prijala nariadenia, ktorými sa stanovuje stály konverzný kurz slovenskej koruny k euru a upravujú sa určité technické ustanovenia týkajúce sa eura.

Slovensko vydá eurové bankovky a mince v čase prijatia eura. Konverzný kurz sa stanovuje na 30,1260 Sk voči euru, čo zodpovedá súčasnej centrálnej parite koruny v rámci mechanizmu výmenných kurzov ERM II v EÚ.

1Rozhodnutie bolo prijaté na stretnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN)

V súčasnosti používa euro ako svoju menu pätnásť z 27 členských štátov EÚ: Belgicko, Cyprus, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko a Fínsko. Eurové bankovky a mince boli v 12 z týchto štátov zavedené 1. januára 2002, v Slovinsku 1. januára 2007 a na Cypre a Malte 1. januára 2008.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.