en en

TLAČOVÁ SPRÁVA: ZAVEDENIE EURA V SR - AKO BUDE VYZERAŤ KURZOVÝ LÍSTOK PO 1.1.2009?

Od 1. januára 2009 sa bude pri publikovaní denného kurzového lístka, ako aj kurzového lístka vybraných cudzích mien používať tzv. nepriama kotácia, ktorá bude vyjadrovať, koľko zahraničnej meny sa zaplatí za domácu menu. Denný kurzový lístok – Národná banka Slovenska (NBS) bude od 1. januára 2009 preberať na svoju internetovú stránku denný kurzový lístok Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý je zverejňovaný popoludní a platí pre daný deň. (V súčasnosti NBS zverejňuje kurzový lístok popoludní, vždy na nasledujúci pracovný deň). Právnické a fyzické osoby, ktoré potrebujú kurzový lístok otestovať vo svojom informačnom systéme pred 1. januárom 2009, môžu na testovanie využiť kurzový lístok na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. Denný kurzový lístok sa bude na internetovej stránke NBS publikovať v preklade do slovenského jazyka, bude zobrazený v html a dostupný aj vo formáte PDF. Formáty XML a CSV budú odkazovať na stránky ECB. Prvýkrát bude kurzový lístok na stránke NBS zverejnený už 31. decembra 2008 s vysvetlením jeho účinnosti od nasledujúceho dňa, t.j. 1.1.2009. Kurzový lístok vybraných cudzích mien (KLVCM) – NBS bude aj naďalej stanovovať a zverejňovať na svojej internetovej stránke kurzový lístok vybraných cudzích mien s mesačnou periodicitou, vo formátoch HTML a XML. V nadväznosti na preberanie denného kurzového lístka z ECB budú z KLVCM vypustené tie meny, ktoré sa budú nachádzať v dennom kurzovom lístku: simulácia kurzového lístka vybraných cudzích mien (https://nbs.sk/KL/SIMUL/INDEX.HTM). KLVCM, ktorý NBS zverejní 5. decembra 2008 bude platný do 31. decembra 2008 a prvý KLVCM v novom formáte bude zverejnený 31.12.2008 a výnimočne platný už od 1. januára 2009. Nasledujúce kurzové lístky vybraných cudzích mien budú vydané a platné vždy od prvého pracovného dňa v mesiaci.

Jana Kováčová,
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.