en en

TLTROs - usmernenie NBS pre úverové inštitúcie

Národná banka Slovenska informuje úverové inštitúcie, ktoré plánujú využiť cielené dlhodobejšie refinančné operácie (TLTROs) pre rok 2015, že v klientskej zóne je prístupné metodické usmernenie k opatreniam ECB:

https://nbs.sk/statisticke-udaje/aktuality

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.