en en

Trhové konzultácie k obstaraniu webového sídla NBS

Národná banka Slovenska pred začatím obstarávania nového webového sídla NBS, jeho prevádzky a rozvoja uskutoční prípravné trhové konzultácie. Ich cieľom bude optimalizácia požiadaviek, technických špecifikácií a hodnotiacich kritérií, zadefinovanie vhodných a relevantných podmienok účasti a ďalších parametrov obstarávania.

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia 17. 10. 2019 o 10.00 h v priestoroch ústredia Národnej banky Slovenska. V prípade záujmu o účasť je potrebné sa vopred registrovať.

Bližšie informácie k prípravným trhovým konzultáciám sú dostupné na

https://nbs.sk/verejne-obstaravanie/ptk

a na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/422979

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.