en en

Unikátny svetelný dizajn opäť na fasáde NBS

Andrej Sládkovič, Maximilián Hell a CHKO Poľana. Motívy troch zberateľských euromincí, ktoré vydala alebo vydáva Národná banka Slovenska, si budete môcť vychutnať od štvrtka večera, 17. septembra až do nedeľnej polnoci 20. septembra, nasvietené na fasáde jej bratislavskej centrály. Pripravil ich známy grafický dizajnér Ján Šicko, ktorý sa pohral s motívmi troch spomínaných zberateľských mincí.

Unikátny svetelný dizajn opäť na fasáde NBS

„Pre túto príležitosť som zvolil minimalistický, čiernobiely vizuál, ktorý vychádza z grafických motívov novovzniknutých mincí. Vznikli tak tri minútové príbehy, ktorých základným vizuálnym prvkom sú body a čiary. Vizuálny štýl kombinuje počítačom generovanú grafiku s ručne kreslenými prvkami, spája nové technológie a s tradičnou kresbou“, hovorí autor vizuálu, Ján Šicko.

Unikátny svetelný dizajn opäť na fasáde NBS

Aktuálnou striebornou zberateľskou mincou v nominálnej hodnote 20 eur, ktorú NBS vydáva, je CHKO Poľana. Eurominca pripomína chránenú krajinnú oblasť, ktorá bola pre svoju mimoriadne cennú prírodnú a krajinársku hodnotu zaradená do celosvetovej siete biosférických rezervácií UNESCO.

Unikátny svetelný dizajn opäť na fasáde NBS

NBS uvedie slávnostne mincu do obehu vo štvrtok, 17. septembra. Pandemické opatrenia nám však v prvej polovici tohto roka neumožnili usporiadať podobné podujatia k vydaniu strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur: Andrej Sládkovič (200. výročie narodenia) a Maximilián Hell (300. výročie narodenia), hoci sme ich predaj prostredníctvom našich zmluvných partnerov už spustili.

Unikátny svetelný dizajn opäť na fasáde NBS

Preto sa mince rozhodla NBS komunikovať naraz, aby mali obyvatelia a návštevníci Bratislavy, ale prostredníctvom našich videí na sociálnych sieťach aj záujemcovia z celého sveta, možnosť pozrieť si ich motívy prostredníctvom špičkového slovenského svetelného dizajnu.

Unikátny svetelný dizajn opäť na fasáde NBS

Práve v čase opätovného sprísňovania pandemických opatrení aj v oblasti kultúry a umenia je pre NBS mimoriadne dôležité priniesť ľuďom kvalitné umenie takýmto „bezpečným“ spôsobom.

Unikátny svetelný dizajn opäť na fasáde NBS

„Z môjho pohľadu je nesmierne dôležité, že inštitúcia ako NBS vidí význam v podpore umenia a dáva priestor pre vznik kvalitných domácich umeleckých projektov. Obzvlášť v tejto, pre kultúru veľmi kritickej dobe, je to pozitívny signál, ktorý ukazuje význam a silu umenia vo verejnom priestore“, hovorí Zuzana Pacáková, ktorá kurátorsky zastrešila nasvietenie budovy NBS.

Unikátny svetelný dizajn opäť na fasáde NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.