en en

Upozornenie: Čoraz častejšie „deepfake“ videá testujú našu obozretnosť  

Národná banka Slovenska upozorňuje na množiace sa podvodné investičné ponuky zneužívajúce verejne známe osoby či obchodné značky dôveryhodných obchodných spoločností. A to článkami, fotografiami a už aj vieryhodne pôsobiacimi „deepfake“ videami.  

Národná banka Slovenska v poslednom čase zaznamenala čoraz častejšiu, „tienistú“ stránku využívania umelej inteligencie a dnešných softvérových možností – takzvané deepfake videá. Sú veľmi ťažko rozoznateľné od reality a šíria sa najmä prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram, TikTok, platformy X (bývalý Twitter), alebo na YouTube.  

Podvodná investičná ponuka môže mať napríklad tieto znaky: 

  • Používa logo podobné či totožné s obchodnou značkou významnej spoločnosti či podobizeň všeobecne známej osobnosti, napr. politika, športovca či celebrity, čím sa snaží pôsobiť dôveryhodne. Upozornenie NBS k tejto téme je možné nájsť na webe 5penazi.sk 
  • Používa reálne fotografie či upravené videá 
  • Je často „na pulze dňa,“ využíva aktuálne témy. Napríklad, nedávne kolísanie cien energií zapríčinilo, že podvodníci ponúkali možnosť pasívneho príjmu vďaka investovaniu vyššej sumy do energetických komodít. V posledných mesiacoch bola zneužitá obchodná značka spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., SLOVNAFT, a.s. a českej spoločnosti ČEZ, a. s. Zajtra to môže byť úplne iná, aktuálna téma.  
  • Má formu novinového článku,  v ktorom je zneužité logo renomovanej novinovej redakcie  
  • Obsahuje falošné recenzie a príbehy konkrétnych ľudí 
  • Je umiestnená mimo oficiálne webové sídlo spoločností, na ktoré odkazuje a zároveň má webový odkaz spravidla zahraničnú koncovku ako napríklad: .ru, .app, .tech a iné. 
  • Vytvára na čitateľa psychologický nátlak, v rámci ktorého vyzýva na rýchle konanie s použitím výrazov ako napr. „Poponáhľajte sa, k dispozícii je posledných 5 miest“ alebo „máte už iba 5 hodín na využitie tejto príležitosti“ 
  • Sľubuje nereálne vysoké výnosy a minimálne riziko 
  • Často odkazuje na internetové stránky, kde vyzýva k registrácii, v rámci ktorej majú užívatelia zadať svoje osobné a platobné údaje, ktoré sú následne zneužité, prípadne priamo požadujú zaslanie peňažných prostriedkov 
  • Ešte donedávna bol relatívne spoľahlivým spôsobom odhalenia podvodného článku zlý, mechanický  preklad z cudzieho jazyka a používanie neštandardných formulácií. Toto už neplatí, automatické preklady už bývajú veľmi kvalitné 

Národná banka Slovenska upozorňuje všetkých, ktorí sa s uvedenými či obdobnými podvodnými investičnými ponukami stretli, aby takéto príspevky a webové stránky ignorovali a predovšetkým odmietli registráciu a nezadávali žiadne osobné a platobné údaje.  

Tiež odporúčame tieto podvodné ponuky nahlásiť Národnej banke Slovenska alebo priamo orgánom činným v trestnom konaní a v prípade podvodných investičných ponúk šíriacich sa prostredníctvom sociálnych sietí aj  administrátorovi konkrétnej sociálnej siete.  

Obozretnosť je potrebné zvýšiť v prípade, ak subjekt, s ktorým komunikujete alebo s ktorým plánujete vstúpiť do zmluvného vzťahu, nemá na výkon svojej činnosti na území Slovenskej republiky udelené povolenie Národnej banky Slovenska. Na overenie povolenia slúži internetová stránka subjekty.nbs.sk


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Dátum poslednej aktualizácie 26. jan 2024