en en

Upozornenie - Forex

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje, že na slovenskom finančnom trhu sa rozvíja obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene a s rôznymi derivátmi na cudzie meny známe ako obchodovanie na trhu Forex (z angl. Foreign Exchange).

Obchodovanie na trhu Forex je vo verejnosti popularizované najmä osobami, ktoré na výkon tejto činnosti nemajú udelené príslušné oprávnenie a svojou nedostatočnou odbornou spôsobilosťou často bagatelizujú riziká spojené s týmto obchodovaním, alebo spotrebiteľov o týchto rizikách vôbec neinformujú. Týmto neodborným konaním dochádza k stavu, kedy sú bežní klienti a investori pri obchodovaní na trhu Forex vystavení nadmerným rizikám finančných strát a spravidla aj prichádzajú o významnú časť svojich investícií. V prípade niektorých investičných stratégií môžu investori prísť o väčší objem finančných prostriedkov než bola ich počiatočná investícia.

NBS preto upozorňuje, že ponúkať alebo obchodovať s peňažnými prostriedkami v cudzej mene alebo s rôznymi derivátmi na cudzie meny môžu výlučne tie subjekty, ktoré majú na túto činnosť od Národnej banky Slovenska alebo zahraničného orgánu dohľadu udelené bankové povolenie alebo obdobné povolenie v oblasti platobných služieb, resp. udelené povolenie obchodníka s cennými papiermi; v prípade sprostredkovania týchto obchodov registráciu ako viazaný investičný agent.

Zoznam subjektov finančného trhu

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.