en en

Upozornenie na činnosť spoločnosti Europe Money Fundament s.r.o.

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť spoločnosti Europe Money Fundament s.r.o., so sídlom Osadná 2, Bratislava – Nové Mesto, IČO: 48 250 040, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 107907/B, ktorá nemá od NBS povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Spoločnosť pôsobila do 25.09.2015 pod obchodným menom S311 trade s.r.o. so sídlom Hlavná 22, Štúrovo. Spoločnosť Europe Money Fundament s.r.o. nemá ani žiadne iné povolenie udelené NBS.

Poskytovať spotrebiteľské úvery na území Slovenskej republiky môže len veriteľ, ktorý má udelené povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Bez udeleného povolenia nemôže veriteľ poskytovať spotrebiteľské úvery (§ 20 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Zoznam veriteľov, ktorým NBS udelila povolenie na poskytovanie úverov je zverejnený na internetovej stránke NBS.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.