en en

Upozornenie na činnosť spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co

Národná banka Slovenska upozorňuje investorov vyhlasovateľa verejných ponúk majetkových hodnôt spoločnosti SHEDLIN Latin American Property 1, GmbH & Co. KG, so sídlom Norimberg, Breslauer Strasse 369, 90471 Norimberg, Spolková republika Nemecko, IČO: HRA15670, že táto spoločnosť k dnešnému dňu (20.12.2016) nepredložila Národnej banke Slovenska Ročnú finančnú správu za rok 2015 a Polročnú finančnú správu za prvý polrok 2016.

Táto spoločnosť s Národnou bankou Slovenska nekomunikuje a zrušila aj svoje webové sídlo.

tlačové a edičné oddelenie NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.