en en

Upozornenie na konanie spoločnosti Towardssource

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti Towardssource, ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom webových stránok https://towardssource.com/

Spoločnosť Towardssource nie je subjektom dohliadaným Národnou bankou Slovenska, táto spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie Národnej banky Slovenska na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke Národnej banky Slovenska:

Národná banka Slovenska pred uskutočnením investície odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.