en en

Upozornenie na nepovolenú činnosť obchodnej spoločnosti DG Trading Corp.

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na neoprávnenú činnosť spoločnosti DG Trading Corp., so sídlom 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahé, Seychelles, ktorá podľa informácií NBS ponúka potenciálnym investorom možnosť obchodovania s opciami na svetových trhoch. Možnosť investovať ponúka na webovom sídle http://www.ixpand.info/ aj v slovenskom jazyku.

Podnikateľská činnosť spoločnosti DG Trading Corp. nepodlieha dohľadu NBS a finančné prostriedky investované do aktivít DG Trading Corp. nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

NBS dôrazne upozorňuje, že podnikateľská činnosť spoločnosti DG Trading Corp. na finančnom trhu Slovenskej republiky, na ktorú je potrebné povolenie NBS, je v rozpore so zákonom.

Zoznam subjektov oprávnených poskytovať investičné služby podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.