en en

Upozornenie na nepovolenú činnosť súkromnej osoby a spoločnosti Blue Effect, s.r.o.

Národná banka Slovenska upozorňuje potenciálnych investorov na nepovolenú činnosť pána Petra Vystavila a spoločnosti Blue Effect, s.r.o.

Pán Peter Vystavil ako súkromná osoba získava od záujemcov finančné prostriedky s prísľubom ich vysokého zhodnotenia. Táto osoba nie je registrovaná Národnou bankou Slovenska ako finančný agent.

Záujemcom sľubuje zhodnotenie vložených peňazí prostredníctvom investovania na burze a investícií do poistných produktov. Dôveryhodnosť pán Vystavil získava tým, že pri svojich aktivitách vystupuje ako zástupca významných zahraničných poisťovní, pričom používa falošné listiny s logom daných spoločností a taktiež tým, že finančné prostriedky žiada zaslať na účet spoločnosti Blue Effect, s.r.o. ktorá je registrovaná Národnou bankou Slovenska ako finančný agent. Pre udržanie dôvery investorov a prípadné prilákanie ďalších záujemcov pán Vystavil sľúbené výnosy dočasne vypláca, a to z peňazí získaných od nových investorov.

Národná banka Slovenska upozorňuje, že táto činnosť pána Petra Vystavila je v rozpore so zákonom a finančné prostriedky investované do aktivít pána Petra Vystavila nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.