en en

Upozornenie na obozretnosť pri prijímaní hotovosti

Národná banka Slovenska (NBS) v nadchádzajúcom predvianočnom období upozorňuje, aby pokladníci a verejnosť venovali prijímaniu bankoviek zvýšenú pozornosť.

Podľa štatistík Európskej centrálnej banky (ECB) sú najviac falšované 20, 50 a 100 eurové bankovky. Práve falzifikáty týchto bankoviek sa vyskytujú vo zvýšenom počte aj na území Slovenska.

Prijaté falzifikáty môžu spôsobiť finančné straty, ktorým možno predísť práve obozretnosťou pri každej platbe.

Falzifikáty eurových bankoviek je možné odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, a to jednoduchým testom, ktorý pozostáva zo skúšky hmatom, pohľadom a naklonením.

Hmatom kontrolujeme samotný papier, ktorý je v prípade falzifikátov podstatne hladší, ako papier pravej bankovky. Hmatom skontrolujeme aj plastický nános farby obrazcov, ktoré sú vytlačené na lícnej strane hĺbkotlačou.

Pohľadom skontrolujeme ochranné prvky viditeľné proti svetlu, napr. vodoznak a ochranný prúžok.

Naklonením kontrolujeme ochranné prvky, ktoré pri pohybe bankovky menia farbu alebo obrazce. Ide o irisujúci povlak a holografický prúžok na 5, 10, 20 eurových bankovkách. Na 50, 100, 200 a 500 eurových bankovkách kontrolujeme naklonením opticky premenlivú farbu a holografický medailón. Tieto ochranné prvky na falzifikátoch nemajú vlastnosti ako na pravých bankovkách.

Postup overovania bankoviek spolu s názornými ukážkami je zverejnený na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.sk.html a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému.

Štatistika zadržaných falzifikátov v SR je publikovaná na internetovej stránke: https://nbs.sk/bankovky-a-mince/falzifikaty/spravy-o-vyskyte-falzifikatov-eurovych-platidiel

Štatistika zadržaných falzifikátov v eurozóne je publikovaná na internetovej stránke: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140718.sk.html

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.