en en

Upozornenie na projekt jazdimbezpokuty.sk

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje potenciálnych klientov na aktivity ponúkané prostredníctvom internetu na stránke http://www.jazdimbezpokuty.sk/.

Na tejto internetovej stránke spoločnosť HELICA s.r.o., so sídlom Michalská, 811 03 Bratislava, IČO: 36 804 801 (prevádzkovateľ projektu jazdimbezpokuty.sk) vyhlasuje, že v prípade právoplatného uloženia pokuty v priestupkovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území Slovenskej republiky túto pokutu uhradí, a to za predpokladu, že záujemca predtým poskytne prevádzkovateľovi projektu jazdimbezpokuty.sk na rozvoj predmetu jeho činnosti na základe darovacej zmluvy bezodplatne určitú sumu.

Národná banka Slovenska upozorňuje, že nejde o poistenie v zmysle zákona o poisťovníctve
a činnosť vykonávaná touto spoločnosťou nie je pod dohľadom NBS.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.