en en

Upozornenie na spoločnosť AXE Capital Group SE

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti AXE Capital Group SE, ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom webových stránok https://www.instagram.com/axe.capital.group/https://www.facebook.com/AxeCapitalGroup/.

Činnosť spoločnosti v súčasnosti nepodlieha dohľadu NBS, spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS.

Finančné prostriedky investované prostredníctvom tejto spoločnosti nie sú kryté Fondom ochrany vkladov1 ani Garančným fondom investícií2.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť na internetovej stránke NBS.

Spoločnosť AXE Capital Group SE má sídlo na Štúrova 27, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 005 666.


1 podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2 podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.