en en

Upozornenie na spoločnosť Ci investment group, s.r.o, prevádzkovateľa platformy www.investiciaslovensko.sk

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti Ci investment group, s.r.o., ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom platformy https://investiciaslovensko.sk.

Činnosť spoločnosti v súčasnosti nepodlieha dohľadu NBS, spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS.

Finančné prostriedky investované prostredníctvom platformy www.investiciaslovesko.sk nie sú kryté Fondom ochrany vkladov1 ani Garančným fondom investícií2.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť na internetovej stránke NBS.

Spoločnosť Ci investment group, s.r.o. má sídlo na Huszova 4994/6, 058 01 Poprad, IČO: 52 234 380.


1 podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2 podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.