en en

Upozornenie na spoločnosť WORLD agency s.r.o, prevádzkovateľa webstránky www.worldagency.sk

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti WORLD agency s.r.o., ktorá ponúka možnosť investovať prostredníctvom webovej stránky https://www.worldagency.sk/https://www.facebook.com/worldagnc/.

Činnosť spoločnosti v súčasnosti nepodlieha dohľadu NBS, spoločnosť nemá udelené žiadne povolenie NBS na výkon činnosti v oblasti finančného trhu na Slovensku a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS.

Finančné prostriedky investované prostredníctvom tejto spoločnosti nie sú kryté Fondom ochrany vkladov1 ani Garančným fondom investícií2.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Oprávnenie na podnikanie jednotlivých subjektov si môžu spotrebitelia preveriť na internetovej stránke NBS.

Spoločnosť WORLD agency s.r.o. má sídlo na Priemyselná 4/1847, 931 01 Šamorín, IČO: 47 877 561.


1podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2 podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.