en en

Upozornenie na stránku ekrona.com

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na internetovú stránku ekrona.com, ktorá vyvoláva dojem, že cez ňu môžu záujemcovia nakúpiť oficiálnu digitálnu menu Európskej únie eKrona.

Európska únia neschválila žiadnu oficiálnu digitálnu alebo kryptomenu pre krajiny Európskej únie. Informácie, ktoré sú uvádzané na tejto internetovej stránke, sú klamlivé a zavádzajúce.

eKrona nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska ani jej nebolo vydané žiadne povolenie, ktoré by ju oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti Národnej banky Slovenska a nie je zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS. NBS odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možnosti, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.