en en

Upozornenie na zneužitie mena NBS

Národná banka Slovenska upozorňuje na zneužitie svojho mena. V posledných dňoch evidujeme, že ľuďom volajú firmy, ktoré im oznámia, že zastupujú NBS. Snažia sa od nich vylákať osobné údaje, aby im predali pamätné dvojeurové mince. Väčšinou poznajú aj priezvisko volaného/volanej. Po tom, ako sa ľudia opýtajú, odkiaľ ho/ju poznajú, volajúca osoba ukončí hovor.

Národná banka zdôrazňuje, že za žiadnych okolností pamätné dvojeurové mince nepredáva telefonicky, či už vo svojom mene, alebo prostredníctvom „partnerských firiem“.

Pamätné dvojeurové mince, ktoré sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny, vymieňa vo svojom ústredí v Bratislave a vo svojich expozitúrach vždy len za ich nominálnu hodnotu 2 eurá za kus.

Ich zoznam môžete nájsť tu:

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/pamatne

NBS predáva aj zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom len na území členského štátu, ktorý ich vydal. Ich zoznam je tu:

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/zberatelske

Zberateľské euromince sa dajú kúpiť osobne u zmluvných partnerov NBS, ktorých zoznam je tu:

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/zmluvni-partneri-narodnej-banky-slovenska-pre-predaj-numizmatickeho-zberatelskeho-materialu

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.