en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na podvody na finančnom trhu pod názvom „mishing“. Mishing sa má, podľa informácií NBS, v súčasnosti rozmáhať najmä v Českej republike.

Pri tzv. „mishingu“ ide o činnosť, kedy sú klienti finančných inštitúcií vyzvaní prostredníctvom SMS správy na zaplatenie údajného nedoplatku voči spoločnosti, ktorej sú klientmi. Text SMS správy obsahuje aj číslo účtu, na ktorý sa má údajný nedoplatok doplatiť. V niektorých prípadoch však mohlo dôjsť k podvodnému konaniu, kde odosielateľom SMS správy nebola finančná inštitúcia ale tretia osoba.

NBS preto odporúča klientom, ktorí dostanú takúto SMS správu, aby si preverili, či naozaj ide o SMS správu odosielanú finančnou inštitúciou, ktorej sú klientmi, a teda či je takáto výzva na zaplatenie nedoplatku oprávnená a aktuálna.

oddelenie tlačové a edičné

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.