en en

Upozornenie NBS: CEE Real Estate Group, s.r.o.

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti CEE Real Estate Group s.r.o., so sídlom Gorkého 5, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 51773074, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132947/B vo vzťahu k projektu Šírava Park.

NBS upozorňuje, že tejto spoločnosti nebolo udelené povolenie, ktoré by ju oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti Národnej banky Slovenska.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS. NBS odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možnosti, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.