en en

Upozornenie - NBS cudzie meny nevymieňa

Národná banka Slovenska (NBS) každoročne počas dovolenkovej sezóny odporúča, aby si dovolenkári vopred overili, či si bankovky alebo mince krajiny do ktorej vycestujú, môžu spätne vymeniť v niektorej z bánk na Slovensku.

Viaceré cudzie meny frekventovaných dovolenkových destinácií (napr. egyptské libry, turecké líry, tuniské dináre a pod.) centrálna banka nevymieňa. Spravidla ich nie je možné zameniť ani v bankách alebo zmenárňach na území SR, ale len v krajinách, kde tieto meny platia.

NBS tiež pripomína, že neposkytuje žiadne zmenárenské služby – cudziu menu od verejnosti nenakupuje ani nepredáva, a tiež nezamieňa poškodené bankovky a mince cudzích mien.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.