en en

Upozornenie NBS na klamlivú reklamu - alternatívny bankový účet

NBS upozorňuje, že opakovane sa na internete objavujú klamlivé reklamy, ktoré sa podobajú na novinové články a ponúkajú možnosť „zbohatnúť prostredníctvom alternatívneho bankového účtu“. Klamlivá reklama opisuje možnosť sto až tisíc-násobného zhodnotenia peňazí za niekoľko dní. Takáto reklama má množstvo podozrivých znakov podvodu a spotrebiteľom odporúčame na ňu nereagovať.

Medzi hlavné znaky podozrivých ponúk patrí:

  • Ponuka veľmi rýchleho zhodnotenia peňazí v násobkoch vloženej sumy za veľmi krátky čas.
  • Vytvorenie predstavy o naliehavosti ponuky napríklad slovami „na registráciu máte posledných 10 minút“, „už len sedem voľných miest“ a pod.
  • Presmerovanie na internetovú stránku spoločnosti, ktorá nepodlieha finančnému dohľadu (po kliknutí na odkaz v inzeráte).

NBS odporúča, aby si potenciálni klienti overili, či spoločnosť, do ktorej plánujú investovať peniaze, môže na Slovensku ponúkať finančné služby. Ich zoznam si môžete skontrolovať tu.

NBS už v minulosti upozornila na ponuky, ktoré nesú pre spotrebiteľa vysoké riziko:

https://nbs.sk/upozornenie-na-cinnost-spolocnosti-grandefex

https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/upozornenia-na-nepovolenu-cinnost-subjektov/upozornenie-nbs-na-platformy-bitcoin-revolution-bitcoin-evolution

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.