en en

Upozornenie NBS na nepovolenú činnosť obchodnej spoločnosti Plus500 Ltd.

Poznámka (19. január 2018): Táto tlačová správa sa týka upozornenia, ktoré už nie je platné.

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje potenciálnych investorov na nepovolenú činnosť obchodnej spoločnosti Plus500 Ltd., t.č. so sídlom 99 Albert Street, Belize City, 8024 Belize.

Podľa dostupných informácií je spoločnosť Plus500 Ltd. prevádzkovateľom on-line obchodnej platformy Plus500. Na svojej internetovej stránke www.plus500.com ponúka aj slovenským investorom možnosť investovať do rôznych investičných nástrojov, predovšetkým s využitím obchodovania s pákovým efektom s využitím britských, amerických, európskych a ázijských búrz. Je zrejmé, že spoločnosť Plus500 Ltd. vyvíja na území Slovenskej republiky také podnikateľské aktivity, na ktoré je potrebné povolenie NBS, pričom takéto povolenie uvedenej spoločnosti udelené nebolo.

Národná banka Slovenska, ako verejnoprávny orgán oprávnený udeľovať povolenia podľa zákonov regulujúcich finančný trh, upozorňuje verejnosť, že nevydala žiadne povolenie spoločnosti Plus500 Ltd, ktoré by oprávňovalo túto spoločnosť podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činností podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska uvedenú spoločnosť neeviduje ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe jedného európskeho povolenia.

NBS vzhľadom na tieto skutočnosti dôrazne upozorňuje verejnosť, že vyvíjanie akýchkoľvek podnikateľských činností spoločnosťou Plus500 Ltd. na finančnom trhu Slovenskej republiky, na ktoré je potrebné povolenie NBS, je v rozpore so zákonom. Podnikateľská činnosť spoločnosťou Plus500 Ltd nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít Plus500 Ltd. nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách.

Zoznam subjektov oprávnených poskytovať služby podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné nájsť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom-a-ocp/zoznam-obchodnikov-s-cennymi-papiermi.

Pozri tiež tlačovú správu z 15. 2. 2012

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.