en en

Upozornenie NBS na nepovolenú činnosť obchodnej spoločnosti Plus500UK Ltd.

Poznámka (19. január 2018): Táto tlačová správa sa týka upozornenia, ktoré už nie je platné.

Národná banka Slovenska (NBS) vydala 18. januára 2010 upozornenie na nepovolenú činnosť obchodnej spoločnosti Plus500 Ltd., t. č. so sídlom 99 Albert Street, Belize City, 8024 Belize.

Podľa informácií NBS spoločnosť Plus500UK Ltd., 359 Goswell Road, London EC1V 7JL ponúka svoje služby na internetovej stránke trade.plus500.com resp. www.plus500.sk. Služby, ktoré spoločnosť Plus500UK Ltd. ponúka, vykazujú tie isté znaky ako ponuka spoločnosti Plus500 Ltd. a ich internetová stránka www.plus500.com.

NBS dôrazne upozorňuje, že podnikateľská činnosť spoločnosti Plus500UK Ltd. na finančnom trhu Slovenskej republiky, na ktorú je potrebné povolenie NBS, je v rozpore so zákonom.

Podnikateľská činnosť spoločnosti Plus500UK Ltd. nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít Plus500UK Ltd. nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.