en en

Upozornenie NBS na prevádzkovateľa webovej stránky www.pozickaokamzite.com

Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť, že spoločnosť Finance C. GmbH, Limited liability company, Sihlweidstrasse 62, 8041 Zürich, Switzerland, CHE – 114.688.443, CHE – 020.4.039.379-9, prevádzkujúca webovú stránku www.pozickaokamzite.com nemá od Národnej banky Slovenska oprávnenie na výkon činnosti v oblasti finančného trhu a nepodlieha jej dohľadu.

Upozorňujeme tiež spotrebiteľov, aby vopred neplatili žiadne kaucie alebo poplatky spoločnosti za to, aby im bol poskytnutý spotrebiteľský úver, pretože by sa mohli stať obeťou podvodu.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.