en en

Upozornenie NBS na spoločnosť CRYPTON DIGITAL, SE a platformu WEXO

Národná banka Slovenska upozorňuje, že spoločnosť CRYPTON DIGITAL, SE, Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava a platforma WEXO nemá udelené povolenie, ktoré by ju oprávňovalo na činnosť dohliadanú Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska zároveň neeviduje uvedenú spoločnosť ani prevádzkovateľa platformy ako poskytovateľa platobných služieb.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu vstúpiť do zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou dôkladne zvážili, s ktorým subjektom do zmluvného vzťahu vstúpia a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS.

Národná banka Slovenska tiež dáva do pozornosti svoje upozornenie k regulácii podnikania v oblasti kryptoaktív, ktoré je dostupné tu: https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/informacia-narodnej-banky-slovenska-k-regulacii-podnikania-v-oblasti-kryptomien.

Aktualizácia 7. 7. 2020

Po zverejnení tejto tlačovej správy spoločnosť CRYPTON DIGITAL, SE zabezpečila úpravu informácií uvedených na platforme WEXO ako aj informácií zverejnených prostredníctvom médií dňa 9.3.2020, ktoré by mohli u spotrebiteľa (používateľa platobných služieb) vzbudiť klamlivý dojem, že ide o subjekt s vydaným povolením od Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.