en en

UPOZORNENIE O SPOLOČNEJ VEREJNEJ KONZULTÁCII CEBS, CEIOPS A CSER

Výbory tretej úrovne – Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS), Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere (CESR) a Výbor orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými dôchodkovými fondami (CEIOPS) – prostredníctvom Pracovnej skupiny na boj proti praniu špinavých peňazí (AMLTF) dnes uverejňujú svoju konzultáciu o všeobecnom porozumení vo vzťahu k údajom o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov, ktorá vychádza z nariadenia EÚ 1781/2006. Všetky zainteresované strany môžu posielať svoje pripomienky do 26. júna 2008 na nasledovnú mailovú adresu: AMLfundtransfer@c-ebs.org. Počas trvania konzultácie bude dňa 6. mája 2008 zorganizované verejné vypočutie v priestoroch CEBS v Londýne. Viac sa dočítate na adrese: http://www.c-ebs.org/press/20080326AMLCP.htm

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.