en en

Upozornenie o verejnom vypočutí, ktoré organizuje CEBS o technickej pomoci ohľadom riadenia rizika likvidity

Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS) organizuje verejné vypočutie ohľadom druhej časti svojej pomoci ohľadom riadenia rizika likvidity. CEBS uverejní svoju konzultáciu ohľadom svojich návrhov v oblasti riadenia rizika likvidity v polovici júna 2008.

Verejné vypočutie prístupné všetkým zainteresovaným stranám sa bude konať 4. júla 2008 v priestoroch CEBS v Londýne.

Viac sa dočítate na adrese: www.c-ebs.org/keydates.htm

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.