en en

Upozornenie - odpovede na podania finančných spotrebiteľov

Národná banka Slovenska informuje, že z dôvodu preventívnych opatrení proti koronavírusu od dnešného dňa (16. 3. 2020) až do odvolania ruší zasielanie odpovedí na podania finančných spotrebiteľov cestou pošty doporučene do vlastných rúk.

Aktualizácia 23. 4. 2020:

Národná banka Slovenska informuje, že z dôvodu preventívnych opatrení zameraných na zabránenie šíreniu nového koronavírusu od 23.4.2020 až do odvolania zasiela odpovede na podania finančných spotrebiteľov formou štandardnej doporučenej zásielky. Ak sa žiadateľ chce vyhnúť preberaniu pošty osobne s rúškom a vlastným perom, stačí, ak vo svojom podaní uvedie, že má záujem, aby mu bola odpoveď doručená len elektronicky a Národná banka Slovenska mu ju zašle na e-mailovú adresu uvedenú v podaní.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.