en en

Upozornenie pre verejnosť - klamlivá anketa

Neznáma spoločnosť v týchto dňoch žiada zástupcov samospráv, aby prostredníctvom miestneho rozhlasu informovali občanov o tom, že na miestnom úrade môžu vyplniť dotazník, ktorého cieľom je zistiť informovanosť občanov o hospodárení s peniazmi a financiách. Anketu podľa dotazníka organizujú „informačné centrá pod správou Úradu pre finančný trh“. Na konci dotazník ponúka občanom, ktorí vyplnia osobné údaje, možnosť návštevy pracovníka Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska upozorňuje občanov, mestské, miestne a obecné úrady, že uvedenú anketu nepripravila a na jej príprave nespolupracuje.

Pravdepodobne ide o  marketingovú aktivitu neznámej spoločnosti, ktorá sa na autoritu centrálnej banky len odvoláva. Dotazník je spochybniteľný už aj tým, že Úrad pre finančný trh, ktorý sa v dotazníku spomína, v súčasnosti už neexistuje, v  roku 2006 bol integrovaný do Národnej banky Slovenska.

Upozorňujeme zástupcov samosprávnych orgánov, že ide o súkromnú aktivitu neznámej spoločnosti, ktorá s činnosťou NBS nesúvisí a NBS považuje za potrebné upozorniť aj občanov, aby boli obozretní a zvážili, komu poskytnú svoje osobné údaje.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.