en en

Upozornenie pre verejnosť

Podľa informácií občanov, najmä východoslovenského regiónu, rôzni obchodní zástupcovia v týchto dňoch telefonicky oslovujú občanov s ponukou poradenstva pri investovaní finančných prostriedkov. Vzhľadom na to, že títo zástupcovia sa pri ponuke odvolávajú na spoluprácu s Národnou bankou Slovenska (NBS), NBS upozorňuje občanov, mestské, miestne a obecné úrady, že na takomto projekte nespolupracuje. Pravdepodobne ide o marketingovú aktivitu osôb, ktoré sa na autoritu centrálnej banky len odvolávajú. Upozorňujeme občanov a zástupcov samosprávnych orgánov, že ide o vlastné aktivity obchodných zástupcov, ktoré s činnosťou NBS nesúvisia.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.