en en

Úspešné zavedenie eurových bankoviek a mincí na Slovensku

Dňa 1. januára 2009 boli na Slovensku, šestnástom členskom štáte Európskej únie, ktorý prijal euro, úspešne zavedené eurové bankovky a mince. Až do 16. januára 2009 sa na hotovostné platby budú dať používať eurové aj slovenské korunové bankovky a mince. Vydávať sa však bude len v eurách. Po tomto termíne už bude zákonným platidlom len euro. V rámci príprav na zavedenie novej meny na Slovensku prebiehala informačná kampaň, ktorej cieľom bolo informovať slovenských občanov o vzhľade, ochranných prvkoch a postupe zavedenia eurových bankoviek a mincí .

Výmena peňazí prebieha plynulo a v súlade s národným plánom Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý do značnej miery počíta s účasťou hlavných subjektov zapojených do obehu peňazí. Z logistického hľadiska bola jedným z kľúčových prvkov plánu výmeny peňazí predbežná distribúcia (predzásobovanie a druhotné predzásobovanie) eurovej hotovosti príslušným hospodárskym subjektom, ktorá sa začala v septembri 2008.

Vďaka predzásobeniu bankového sektora a následnej distribúcii eurovej hotovosti maloobchodu a podobným podnikom prostredníctvom bánk a pôšt boli eurové bankovky a mince bežne dostupné, napríklad v bankomatoch a pri pokladniach. Do konca roka 2008 bolo v rámci predzásobovania rozmiestnených 51,1 milióna eurových bankoviek a 338,9 milióna eurových mincí, z ktorých bolo 14 miliónov bankoviek a 254 miliónov mincí následne distribuovaných v rámci druhotného predzásobovania. V priebehu decembra 2008 okrem toho Národná banka Slovenska, komerčné banky a pošty ponúkali 1,32 milióna štartovacích balíčkov so 45 mincami v celkovej menovitej hodnote 16,60 EUR, aby občanom pri nákupoch umožnili platiť presnú sumu a znížili tak potrebné zásoby mincí v obchodoch.

Na zabezpečenie potrebného objemu hotovosti na výmenu peňazí (vrátane peňazí použitých v rámci predzásobovania) a uspokojenie perspektívneho dopytu do konca roka 2009 si Národná banka Slovenska požičala 188 miliónov eurových bankoviek v menovitej hodnote 7,1 miliardy EUR zo zásob Eurosystému. Slovenská Mincovňa Kremnica vyrazila 499 miliónov eurových mincí v celkovej menovitej hodnote 165,2 milióna EUR.

V záujme zabezpečenia plynulej a čo najrýchlejšej výmeny peňazí budú od 1. januára 2009 všetky verejne prístupné bankomaty vydávať len eurové bankovky. Okrem toho všetky komerčné banky združené v Slovenskej bankovej asociácii 1. januára 2009 otvorili svoje zmenárne. Zmenárne otvoria aj nasledujúci víkend 3. a 4. januára 2009.

Do 19. januára 2009 budú Národná banka Slovenska a komerčné banky vymieňať slovenské korunové bankovky a mince bezplatne a neobmedzene v oficiálnom konverznom kurze 1 EUR = 30,1260 SKK. Neskôr bude možnosť bezplatnej výmeny obmedzená na 100 mincí (do 30. júna 2009), resp. 100 bankoviek (do 31. decembra 2009). Národná banka Slovenska bude korunové bankovky vymieňať bez časového obmedzenia. V prípade mincí bude výmena možná do konca roka 2013.

V súvislosti so zavedením eura na Slovensku budú národné centrálne banky eurozóny vymieňať slovenské korunové bankovky za euro v oficiálnom konverznom kurze až do 28. februára 2009 bezplatne. V tomto prípade platí denný limit maximálne 1 000 EUR na osobu a transakciu.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.