en en

V obehu je po mesiaci 4,8 milióna kusov nových 10 eurových bankoviek

Národná banka Slovenska už vydala do obehu 4,8 milióna kusov nových 10 eurových bankoviek zo série Európa, čo predstavuje okolo 15% zo všetkých 10 eurových bankoviek v obehu na Slovensku. Nová bankovka bola zavedená do obehu prostredníctvom bánk a bankomatov, a to v celej eurozóne 23. septembra 2014.

10 eurové bankovky prvej série budú aj naďalej obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať. Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v národných centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia. Bankovky novej série sa zavádzajú vo vzostupnom poradí. Po bankovke 10 € bude teda nasledovať bankovka 20 €.

V obehu je po mesiaci 4,8 milióna kusov nových 10 eurových bankoviek V obehu je po mesiaci 4,8 milióna kusov nových 10 eurových bankoviek
Lícna strana bankovky 10 € série Európa Rubová strana bankovky 10 € série Európa

Široká verejnosť môže informácie o novej 10 eurovej bankovke získať prostredníctvom médií, letákov, výstavy a internetovej stránky www.nove-eurobankovky.sk .

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.