en en

V platobných zvyklostiach spotrebiteľov v eurozóne vidno postupnú zmenu

  • Hotovosť je najobľúbenejším nástrojom pri osobne uskutočňovaných maloobchodných platbách, no jej používanie postupne klesá.
  • Platby kartou v čoraz väčšej miere prebiehajú bezkontaktne.
  • Z prieskumu vyplýva, že pandémia koronavírusu zrýchlila trend používania bezhotovostných platobných nástrojov.

Podľa údajov, ktoré dnes zverejnila Európska centrálna banka (ECB), spotrebitelia v eurozóne pri osobne uskutočňovaných maloobchodných platbách postupne prechádzajú na karty, hoci hotovosť bola na konci roka 2019 naďalej najpoužívanejším platobným nástrojom.

Podiel hotovosti v prípade transakcií na predajných miestach a osobne uskutočňovaných maloobchodných transakcií dospelých spotrebiteľov v eurozóne minulý rok predstavoval 73 % (z hľadiska hodnoty 48 %). V predchádzajúcej štúdii ECB z roku 2016 to bolo 79 % týchto transakcií (z hľadiska hodnoty 54 %).

Používanie kariet pri osobne uskutočňovaných maloobchodných platbách sa za toto trojročné obdobie zvýšilo o 5 percentuálnych bodov z 19 % na 24 % (z hľadiska hodnoty 41 %). Takmer štyri z desiatich kartových transakcií v roku 2019 sa uskutočnili bezkontaktne.

Za internetové nákupy dospelí spotrebitelia v eurozóne platili prevažne kartou (49 % transakcií) a jedna zo štyroch online transakcií sa uskutočnila prostredníctvom elektronických platobných riešení. Úhrada faktúr v štyroch z desiatich prípadov prebiehala prostredníctvom inkasa a v dvoch z desiatich prostredníctvom úhrady.

Na vyhodnotenie potenciálneho vplyvu terajšej pandémie na platobné zvyklosti spotrebiteľov ECB svoju štúdiu z roku 2019 doplnila osobitným prieskumom, ktorý sa uskutočnil v júli 2020. Štyria z desiatich respondentov uviedli, že hotovosť od začiatku pandémie používajú menej. Hoci väčšina respondentov z tejto kategórie očakáva, že bude hotovosť používať menej aj po skončení pandémie, dlhodobý účinok na platobné zvyklosti je stále neistý.

„Slobode spotrebiteľov vybrať si spôsob platby pripisujeme mimoriadnu dôležitosť. Naším cieľom je preto zabezpečovať akceptáciu a prístup k hotovosti v celej eurozóne, a zároveň podporovať inovácie v oblasti digitálnych platieb vrátane našej práce na možnej emisii digitálneho eura,“ uviedol člen Výkonnej rady Fabio Panetta.

Údaje, ktoré dnes boli zverejnené, pomôžu ECB a národným centrálnym bankám krajín eurozóny lepšie porozumieť potrebám spotrebiteľov a trhovým trendom a podporia implementáciu stratégií Eurosystému týkajúcich sa maloobchodných platieb a hotovosti. Tie sú okrem iného zamerané na podporu konkurenčných, inovatívnych a odolných celoeurópskych trhových riešení, ako aj snahu o zachovanie dostupnosti a akceptácie hotovosti ako platobného prostriedku v celej eurozóne.

Kontaktná osoba pre médiá: esther.tejedor@ecb.europa.eu, tel.: +49 69 1344 95596.

Poznámky

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.