en en

V súťaži detských kresieb o NBS zvíťazila žiačka zo Stropkova

Pri príležitosti 20. výročia založenia usporiadala Národná banka Slovenska okrem iných aktivít aj súťaž pre deti druhého stupňa základných škôl „Povieme to farbičkami“. Do súťaže prihlásili základné školy 90 výtvarných prác z celého územia Slovenska. Aj prostredníctvom tejto súťaže sa žiaci dozvedeli a naučili viac o centrálnej banke a jej úlohách.

Víťazi súťaže Povieme to farbičkami s guvernérom NBS Jozefom Makúchom

Dnes, v rámci Dňa otvorených dverí Národnej banky Slovenska, odovzdal hodnotné ceny víťazom súťaže guvernér NBS Jozef Makúch. Víťazom súťaže sa stala 13-ročná žiačka zo Stropkova Alžbeta Bujdošová, na druhom mieste bola ocenená 11-ročná Katarína Kišková z obce Pruské a ako tretia sa umiestnila 15-ročná Martina Lehotayová z Michaloviec.

Národná banka sa rozhodla udeliť aj osobitné ocenenia prácam, ktoré skončili tesne za víťazmi a tiež prácam, ktoré kreslili mladší žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím. NBS ocenila 10-ročného Olivera Václaveka z Hanušoviec, 12-ročnú Rachel Zajacovú zo Spišskej Novej Vsi, 10-ročnú Viktóriu Hutníkovú z Humenného, 8-ročnú Briu Branišová z Bratislavy a 17-ročnú Sáru Madaraszovú z Bratislavy.

Žiacke práce posudzovala komisia zložená z pracovníkov NBS a prizvaných grafikov. Posudzovala výtvarnú stránku, originalitu a individuálny prístup autora k zadanej téme.

Všetky práce, ktoré prišli do súťaže, budú vystavené počas Dňa otvorených dverí NBS a po jeho skončení ostanú v NBS do konca roka ako stála výstava. Veríme, že aj v budúcnosti sa žiaci aj študenti budú zapájať do súťaží pripravovaných Národnou bankou Slovenska, ktoré sú súčasťou aktivít na podporu finančnej gramotnosti mladých ľudí.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.