en en

Vďaka teplému počasiu sa plynom kúrilo málo

V dôsledku nezvyčajne teplého počasia ľudia na Slovensku šetrili plynom. Spotreba plynu u nás je veľmi úzko spojená s počasím. Keď je vonku teplo a netreba kúriť, spotreba plynu je razom nižšia1. Grafy 1 a 2 ukazujú, koľko plynu domácnosti spotrebujú a priemernú mesačnú teplotu.

Graf 1: Vývoj spotreby
Vďaka teplému počasiu sa plynom kúrilo málo
Zdroj: SPP Distribúcia
Graf 2: Vývoj teploty
Vďaka teplému počasiu sa plynom kúrilo málo
Zdroj: eMeteo.sk, meteostanica Vajnory

Za uplynulých 10 mesiacov tohto roka domácnosti na Slovensku spotrebovali o 8% menej plynu ako vlani. Ak by sme prognózovali spotrebu plynu podľa odhadov ku konca roka 2022 pre rok 2023 len na základe teploty, vieme vysvetliť 77% tohto poklesu (Graf 3). Nezvyčajne teplý september tohto roka napríklad spôsobil, že spotreba plynu nebola vyššia ako v letné mesiace jún až august.

Graf 3: Odhad spotreby plynu na Slovensku v 2023
Vďaka teplému počasiu sa plynom kúrilo málo
Zdroj: SPP Distribúcia, NBS vlastné výpočty
Graf 4: Odhad spotreby plynu v Českej republike v 2023
Vďaka teplému počasiu sa plynom kúrilo málo
Zdroj: Energetický regulačný úrad Českej republiky, NBS vlastné výpočty

V Česku domácnosti spotrebovali menej ako indikuje vývoj teploty. České domácnosti spotrebovali v mesiacoch január až september 2023 oproti rovnakému obdobiu v 2022 o 13 % menej plynu. No teplotou nedokážeme vysvetliť nič z tohto poklesu (Graf 4).

Jeden z možných faktorov je aj vývoj cien. Kým na Slovensku sa zvýšili ceny plynu medzi rokmi 2022 a 2023 v priemere o 12 %, v Česku až o 46 %. Kvantifikovať presný vplyv cien by vyžadovalo väčšiu vzorku krajín.

Dôsledky. Nie je sporné, že niektoré domácnosti finančnú pomoc v reakcii na vysoké ceny energií a potravín potrebujú. No plošná pomoc má dve odvrátené strany. Tou prvou sú obrovské fiškálne náklady. Tou druhou je to,  že nefunguje cenový signál, inak povedané, nezmenená cena nemotivuje k úsporám. Takže, ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne – bez zvýšenia ceny plynu sa spotreba veľmi nezmení. Trhové ceny išli rapídne hore. Nereagujúca spotreba nie je teda len drahá, no má i environmentálne dôsledky a zároveň znamená i pretrvávajúcu zraniteľnosť pre krajinu v jej závislosti na dovozoch plynu. Chýbajúci cenový signál k tomu brzdí a odďaľuje nutné investície.


1) Viď. NBS Analytický komentár Príprava na Slovensko bez ruského plynu, Apríl 2022.


Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie notifikácií o ďalších blogoch sa prihláste do mailing listu NBS.