en en

Vedenie NBS rokovalo s dohliadanými subjektmi

Guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko a ďalší členovia Bankovej rady NBS sa dnes (29. mája 2008) stretli s predstaviteľmi bánk a obchodníkov s cennými papiermi v SR. Vedenie centrálnej banky oboznámilo partnerov s aktuálnou Strednodobou predikciou makroekonomického vývoja v SR.

Účastníci stretnutia diskutovali aj o aktuálnych otázkach súvisiacich so zavedením eura v SR, o praktických skúsenostiach pre realizácii smernice MiFID, o aktuálnych otázkach v oblasti požiadaviek na vlastné zdroje financovania úverových inštitúcií a investičných firiem. Predstaviteľom bánk a obchodníkom s cennými papiermi bola prezentovaná Analýza slovenského finančného sektora za rok 2007.

V priebehu mesiaca mája sa uskutočnilo podobné stretnutie aj s vedením ostatných dohliadaných subjektov: kapitálového trhu a dôchodkového sporenia a rovnaké stretnutie sa uskutoční aj so zástupcami poisťovní.

Stretnutia so všetkými dohliadanými subjektmi finančného trhu usporadúva NBS pravidelne viackrát do roka s cieľom prezentovať ich lídrom najnovšie informácie, poskytnúť priestor na výmenu názorov o otázkach súvisiacich s ich činnosťou a skvalitňovať komunikáciu centrálnej banky so zainteresovanými subjektmi.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.